Aacidexam 5mg/ml Opl Inj Fl Inj 1 X 1ml

Aacidexam 5mg/ml Opl Inj Fl Inj 1 X 1ml
€ 6,30
Code: 1750132
In voorraad
Op voorschrift Ja
Bijsluiter Download bijsluiter
Gebruik
 • In het algemeen hangt de dosering van glucocorticoïden af van de ernst van de toestand en de respons van de patiënt.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan een verhoging van de dosering gewenst zijn.
 • Voortzetting van de therapie is ongewenst indien binnen een paar dagen geen gunstige respons wordt verkregen
 • Voor systemische therapie zijn dagelijkse doseringen van 0,05-0,2 mg/kg lichaamsgewicht in het algemeen voldoende.
 • Voor acute, levensbedreigende situaties (bijv. anafylaxie, acute ernstige astma) kunnen aanzienlijk hogere doses nodig zijn.
 • Cerebraal oedeem (volwassenen): initiële dosis 10-20 mg i.v., gevolgd door 6 mg i.v. of i.m. iedere 6 uur, totdat een bevredigend resultaat is bereikt.
 • Voor lokale behandeling kunnen de volgende doseringen worden aanbevolen
  • Intra-articulair: 2-4 mg in grote en 0,8-1 mg in kleine gewrichten
  • Intrabursaal: 2-4 mg; in peesscheden: 0,4-1 mg
  • De frequentie van deze injecties kan variëren van elke 3-5 dagen tot elke 2-3 weken
  • In een clysma bij colitis ulcerosa: 5 mg verdund in 120 ml fysiologische zoutoplossing
  • Voor de intraveneuze dexamethason suppressietest wordt gedurende drie uur 1 mg dexamethason per uur toegediend, waarna de plasmacortisolspiegel wordt bepaald
Toepassing
 • Immuno-allergologie (systemische toediening): in enkele gevallen, met name bij exacerbaties, van systemische lupus erythematosus, nefrotisch syndroom met minimale afwijkingen van de glomeruli, polyarthritis nodosa, collageenziekten, arteritis temporalis; bij anafylaxie (meestal in combinatie met adrenaline); overgevoeligheidsreacties tegen geneesmiddelen of chemicaliën, serumziekte, transfusiereacties, angioneurotisch oedeem, ernstige hooikoorts, Stevens-Johnson-syndroom; bij acute afstotingsreactie van weefsel- of orgaantransplantaat
 • Reumatologie: over het algemeen voor kortdurende, aanvullende behandeling (systemisch of lokaal) van ernstige gevallen van reumatoïde artritis en reumatische osteoartritis, synovitis, spondylitis ankylopoëtica, polymyalgia reumatica, acute reumatische carditis; lokale toediening in gevallen van acute en subacute bursitis, synovitis, epicondylitis, tendovaginitis
 • Endocrinologie: systemische toediening bij primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie indien tevens suppletie met mineralocorticoïden plaatsvindt, adrenogenitale syndromen, polycystische ovaria, non-suppuratieve thryreoïditis, thyreotoxische crisis; bij operaties, ernstige stress of trauma in gevallen van verminderde of twijfelachtige bijnierschorsfunctie indien tevens suppletie met mineralocorticoïden plaatsvindt
 • Dermatologie: systemische toediening in ernstige gevallen van pemphigus en pemphigoïd, exfoliatieve en andere ernstige gevallen van dermatitis, mycosis fungoides, erythema multiforme; intralesionaal in keloïden en sommige gevallen van alopecia areata
 • Oftalmologie: systemische toediening of lokaal (subconjunctivaal of retrobulbair) bij ernstige, acute of chronische, allergische ontstekingsprocessen van het oog en van de adnexa, zoals allergische conjunctivitis, iritis, iridocyclitis, choroïditis, neuritis optica, sympathische oftalmie; voorkoming van littekens bij oogchirurgie en oogletsel
 • Gastro-enterologie: systemisch of lokaal (per clysma) ter vermindering van de verschijnselen van colitis ulcerosa en enteritis regionalis; in enkele gevallen van chronische hepatitis, vooral de agressieve vorm met hyperimmuniteit; oesophagitis corrosiva, in enkele gevallen van niet-tropische spruw, eosinofiele (gastro)enteritis
 • Cardiologie: systemische toediening in enkele gevallen van pericarditis (idiopathisch, postmyocard infarct en postcommissurotomie-syndroom)
 • Pulmonologie: systemische toediening bij astmatische eosinofiele longinfiltraten en allergische alveolitis, aspiratie-pneumonitis, ernstig astma bronchiale en andere vormen van CARA; diffuse interstitiële longaandoeningen; als onderdeel van de behandeling van laryngotracheobronchitis (kroep) en het 'respiratory distress syndrome' bij volwassenen; bij fulminante tuberculose in combinatie met tuberculostatische therapie
 • Hematologie en oncologie: systemische toediening bij idiopathische en secundaire trombocytopenische purpura (alleen i.v.), auto-immune hemolytische anemie, idiopathische immunogranulocytopenie (agranulocytosis), acute en chronische lymfatische leukemie, acute myeloïde leukemie (blastencrisis), ziekte van Hodgkin, andere maligniteiten van het reticulo-endotheliale systeem, multipel myeloom, macroglobulinemie; als palliatieve behandeling van terminale kankerpatiënten
 • Neurologie: systemische toediening bij cerebraal oedeem, indien veroorzaakt door hersentumoren, hersenabscessen en neurochirurgisch ingrijpen (in het laatste geval ook ter preventie van hersenoedeem), echter niet bij cerebraal oedeem veroorzaakt door hoofdtrauma; pseudotumor cerebri, ernstige myasthenia gravis die niet reageert op anticholinesterasetherapie en op thymectomie, in enkele gevallen van acute multipele sclerose en perifere neuritis
 • Intraveneuze dexamethason suppressietest

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.