Tritace Comp 56 X 10mg

Tritace Comp 56 X 10mg
€ 26,53
Code: 2115079
In voorraad

Tritace® bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die "ACE-remmers" (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.

Tritace® werkt door:

 • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
 • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
 • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.
Op voorschrift Ja
Bijsluiter Download bijsluiter
Samenstelling

Elke tablet bevat 10 mg ramipril.

Hulpstoffen:

 • Hypromellose
 • Gepregelatiniseerd maïszetmeel
 • Microkristallijne cellulose
 • Natriumstearylfumaraat
Gebruik

Hypertensie

 • Startdosis: 1,25 - 2,5 mg /dag
 • De dosis om de 2 - 4 weken verdubbelen
 • Max. 10 mg /dag

Cardiovasculaire preventie

 • Startdosis: 2,5 mg, 1 x daags
 • De dosis na 1 - 2 weken te verdubbelen en dan nog eens na 2 - 3 weken
 • Onderhoudsdosis: 10 m

Nierziekte

 • Bij patienten met diabetes en micro-albuminurie

 • Startdosis: 1,25 mg, 1 x daags

 • De dosis geleidelijk verhogen tot 2,5 mg na 2 weken en tot 5 mg na nog eens 2 weken
 • Bij patienten met diabetes en minstens een cardiovasculair risico
 • Startdosis: 2,5 mg 1 x daags
 • De dosis geleidelijk verhogen tot 5 mg na 2 weken en tot 10 mg na nog eens 2 weken
 • Bij patienten met niet-diabetische nefropathie
 • Startdosis: 1,25 mg 1 x daags
 • De dosis geleidelijk verhogen tot 2,5 mg na 2 weken en tot 5 mg na nog eens 2 weken

Symptomatische hartinsufficientie

 • Startdosis: 1,25 mg per dag
 • De dosis geleidelijk verhogen tot max. 10 mg in 2 toedieningen /dag

Secundaire preventie na een acuut myocardinfarct

 • De behandeling 48 uur na een myocardinfarct starten bij een klinisch en hemodynamisch stabiele patient
 • Startdosis: 1,25 - 2,5 mg 2 x daags gedurende drie dagen
 • De dosis om de 1 - 3 dagen verdubbelen tot 5 mg 2 x daags

Toedieningswijze

 • De tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip innemen
 • De tabletten kunnen met of na de maaltijden ingenomen worden, omdat de inname van voedsel geen invloed heeft op de biobeschikbaarheid.
 • Inslikken met vloeistof, zonder kauwen of pletten
Eigenschappen

Ramiprilaat, de actieve metaboliet van de prodrug ramipril, remt het enzym dipeptidylcarboxypeptidase I (synoniemen: angiotensine-conversie-enzym; kininase II). In plasma en weefsel katalyseert dit enzym de omzetting van angiotensine I tot de actieve vasoconstrictorische stof angiotensine II, alsook de afbraak van de actieve vasodilatator bradykinine. Een verminderde vorming van angiotensine II en een remming van de afbraak van bradykinine leiden tot vasodilatatie.

Aangezien angiotensine II ook de vrijstelling van aldosteron stimuleert, veroorzaakt ramiprilaat een afname van de aldosteronsecretie. De gemiddelde respons op een monotherapie met een ACE-remmer was lager bij negroïde (Afro-Caribische) hypertensieve patiënten (gewoonlijk een hypertensieve populatie met een laag reninegehalte) dan bij niet-negroïde patiënten.

Toepassing
 • Hypertensie
 • Reductie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
  • bij patiënten met manifeste atherotrombotische cardiovasculaire ziekte (voorgeschiedenis van coronair hartlijden of CVA, of perifeer vaatlijden)
  • bij patiënten met diabetes en minstens een cardiovasculaire risicofactor
  • tijdens de acute fase van myocardinfarct, bij patienten met klinische tekenen van hartinsufficientie indien de behandeling wordt gestart > 48 uur na een acuut myocardinfarct
  • Nierziekte
  • Glomerulaire diabetische nefropathie in een vroeg stadium gekenmerkt door de aanwezigheid van micro-albuminurie
  • Manifeste glomerulaire diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie bij patienten met minstens een cardiovasculaire risicofactor
  • Manifeste glomerulaire niet-diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie >= 3 g/dag
  • Symptomatische hartinsufficientie

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.